Články 2019

Disponujeme zastřešeným mobilním pódiem

V rámci Programu na podporu investičních projektů v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2019 byla Olomouckým krajem poskytnuta MAS Horní Pomoraví o.p.s. dotace ve výši 40.000,- Kč na projekt „Vybavení pro kulturní akce 2019“ – konkrétně na pořízení zastřešení...

Seznam předložených žádostí

Místní akční skupina Horní Pomoraví přijala v letošním roce v pěti výzvách pro IROP celkem 26 žádostí o dotaci za více jak 52 mil. Kč. Seznam přijatých žádostí MAS Horní Pomoraví pro IROP v roce 2019  

Plénum a Shromáždění partnerů

Jednání Pléna MAS Horní Pomoraví o.p.s. ve čtvrtek 7. listopadu 2019 od 14:00 v kulturním domě v Hanušovicích. Výroční jednání nejvyššího orgánu obecně prospěšné společnosti bude spojeno se zprávami o činnosti a volbou třetiny orgánů společnosti (viz pozvánka pléna)....

SNÍDANĚ STAROSTŮ

Pozvání na společnou snídani starostů MAS Horní Pomoraví a MAS Šumperský venkov, která se uskuteční v pátek 4.října 2019, v kulturním domě v Jakubovicích od 8:00. Bližší informace k programu naleznete v přiložené pozvánce. Pro zájemce bude po ukončení oficiální části...

Poslední výzva na sociální podnikání

Dnes 28. srpna 2019 byla vyhlášena poslední výzva na podporu provozu při vzniku či rozvoji sociálního podniku na území MAS. Výzva má celkovou alokaci pouze 2,8 mil. Kč a žadatelé mohou získat 85 % dotaci na aktivity realizované do konce roku 2022. Pro žadatel bude...

MÁŠ NA TO aneb od nápadu k podnikání

V současné době probíhají nábory zájemců do projektů, díky kterým můžete zahájit své podnikání. Jedná se o projekty s různými cílovými skupinami. Projekty nabízí komplexní aktivity, které pomohou zapojeným účastníkům projektu získat trvalé zaměstnání. Více informací v...

Hledáme posilu do týmu

MAS Horní Pomoraví vyhlásilo výběrové řízení na pozici manažera programového rámce. Jedná se o pozici na hlavní pracovní poměr na dobu určitou s místem výkonu práce Hanušovice. Hlavní naše požadavky jsou: minimálně středoškolské vzdělání (preferováno vysokoškolské...

13 podpořených projektů

Orgány MAS dne 20. března ukončili hodnocení projektů předložených na přelomu roku 2018 a 2019 v Integrovaném regionálním operačním programu a OP Zaměstnanost s celkovým rozpočtem 15 mil. Kč. Jedná se velmi potřebné projekty zaměřené na požární ochranu, sociální...

Shromáždění partnerů 5.3.2019 v Sudkově

Dne 5. 3. 2019 se uskuteční jednání nejvyššího orgánů - shromáždění partnerství MAS Horní Pomoraví v komunitním centru Sudkov, Sudkov 265. Datum konání: dne 5. 3. 2019 od 14:00, Místo konání: Komunitním centrum Sudkov, Sudkov 265 (viz mapa níže)  Program:...

Grantový program Škoda stromky pro rok 2019

Obce, školská zařízení či neziskové organizace mohou žádat o dotaci na výsadbu stromů. Podporované aktivity jsou zaměřeny na nekomerční výsadbu: zelené pásy mezi komunikacemi a obcemi rekultivace území, revitalizace po kalamitě atd. zvyšování biodiverzity lesních...

Seznam přijatých žádostí 3.výzva PRV

Ve třetí výzvě Programu rozvoje venkova MAS Horní Pomoraví přijala celkem 28 žádostí ve třech ze čtyř vyhlášených opatřeních (fichích). Nejvíce - celkem 19 žádostí bylo přijato ve fichi 3 Rozvoj nezemědělského podnikáni. - 4 žádosti jsou ve fichi Potravinářství - 5...

3.výzva PRV spuštěna

Ve středu 16.1. byla vyhlášena již 3.výzva pro příjem žádosti o dotace z Programu rozvoje venkova. Podporováni budou zejména potravináři, drobní podnikatelé a lesníci, bude možné žádat také na podporu neproduktivních investic v lesích. Příjem žádostí bude probíhat...