Pozvání na společnou snídani starostů MAS Horní Pomoraví a MAS Šumperský venkov, která se uskuteční v pátek 4.října 2019, v kulturním domě v Jakubovicích od 8:00. Bližší informace k programu naleznete v přiložené pozvánce.

Pro zájemce bude po ukončení oficiální části programu následovat koordinační schůzka k přípravě projektu na dovybavení obcí nádobami na odpady (OPŽP výzva č. 126), který bude realizován buď MAS nebo individuálně.

Pozvánka a program snídaně starostů 4.10.2019