Pozvánka na připravované setkání, které se bude zabývat podporou neziskových organizací.

Jedná se o dotaci zaměřenou na rozvoj neziskových organizaci pracujících s mládeži, kterou bude MAS Horní Pomoraví.

Plánované setkání nám umožní naplánovat aktivity a zjistit potřeby v území, proto prosíme o vaši účast, v případě, že nebudete moci přijet, pošlete zástupce.

Navrhujeme setkání ve středu 5.6. v 15:00 v sídle MAS Horní Pomoraví o.p.s. (Naproti PENNY Marketu – Informační centrum Hanušovice).

Prosili bychom o potvrzení Vaší účasti na email olejnikova@hornipomoravi.eu.

Budeme těšit na viděnou.

MAS Horní Pomoraví o.p.s.