Obce, školská zařízení či neziskové organizace mohou žádat o dotaci na výsadbu stromů.

Podporované aktivity jsou zaměřeny na nekomerční výsadbu:

  • zelené pásy mezi komunikacemi a obcemi
  • rekultivace území, revitalizace po kalamitě atd.
  • zvyšování biodiverzity lesních porostů

Z dotace lze uhradit náklady na sazenice stromů (nikoliv keřů!). Maximální výše grantu 70 000,- Kč.
Žádosti lze podávat od 1.3.2019 do 30.6.2019

Informace jsou k dispozici na webu Nadace rozvoje občanské společnosti – Grantový program ŠKODA STROMKY, odkaz: https://www.nros.cz/podporujeme/firemni-fondy/grantovy-program-skoda-stromky/