Jednání Pléna MAS Horní Pomoraví o.p.s. ve čtvrtek 7. listopadu 2019 od 14:00 v kulturním domě v Hanušovicích. Výroční jednání nejvyššího orgánu obecně prospěšné společnosti bude spojeno se zprávami o činnosti a volbou třetiny orgánů společnosti (viz pozvánka pléna).

Na jednání Pléna bude navazovat Shromáždění partnerů od 15:00 jehož hlavním bodem bude diskuse a schválení změny strategie MAS Horní Pomoraví (viz pozvánka v příloze). Podrobnější materiály ke změně strategie Vám budou zaslány týden předem, kdy již budeme mít potvrzenou účast od poloviny z Vás.

Prosím potvrďte svou účast nebo zmocnění e-mailem či telefonicky Pavlíně Vondruškové (tel.: 583 285 615, e-mail: vondruskova@hornipomoravi.eu) do čtvrtka 31. 10. 2019.

 

Pozvánka – Shromádění partnerů MAS – Hanušovice

Pozvánka – Plénum MAS – Hanušovice