V současné době probíhají nábory zájemců do projektů, díky kterým můžete zahájit své podnikání. Jedná se o projekty s různými cílovými skupinami. Projekty nabízí komplexní aktivity, které pomohou zapojeným účastníkům projektu získat trvalé zaměstnání. Více informací v příloze.

Zahraniční stáž pro znevýhodněnou mláděž

Příprava vašeho podnikání

Pro ženy ve věku 55+