Vyberte stránku

  V současné době probíhají nábory zájemců do projektů, díky kterým můžete zahájit své podnikání. Jedná se o projekty s různými cílovými skupinami. Projekty nabízí komplexní aktivity, které pomohou zapojeným účastníkům projektu získat trvalé zaměstnání. Více informací v příloze.

Zahraniční stáž pro znevýhodněnou mláděž http://zacit-znovu_ii_a4_final

Pro ženy ve věku 55+ https://mashp.cz/wp-content/uploads/2019/08/AZ55-Letak_2_běh.jpg

Příprava vašeho podnikání https://mashp.cz/wp-content/uploads/2019/08/Máš-na-to-letak_FINAL.jpg