Ve středu 16.1. byla vyhlášena již 3.výzva pro příjem žádosti o dotace z Programu rozvoje venkova. Podporováni budou zejména potravináři, drobní podnikatelé a lesníci, bude možné žádat také na podporu neproduktivních investic v lesích. Příjem žádostí bude probíhat prostřednictvím Portálu farmáře ve dnech 1. – 20. února 2019. Veškeré informace naleznete v sekci Výzvy MAS – Program rozvoje venkova (PRV).