Vyberte stránku

Diverzifikace zemědělství může mít různé podoby. Někdo přidruží k chovu zvířat ještě výrobu produktů, jiný se vrhne na agroturistiku. Farmářka z Jindřichova u Hanušovic pojala příležitost k rozšíření podnikání jinak. Dala na rady své poradkyně a pořídila moderní CNC obráběcí stroj. O odbyt v tomto oboru rozhodně nemá nouzy.

„Po roce 2020 nám to rozhodně pomůže. Jako zemědělci o dotace přijdeme, přitom nám stále zůstanou stávající finanční závazky vůči pozemkovému fondu na dalších deset let. Proto musíme řešit situaci včas,“ řekla majitelka zemědělského podniku Vlasta Jandrtová. Ta nyní hospodaří na více než sedmi stovkách hektarů zemědělské půdy a chová kolem 350 kusů krav. Aby se v oboru udržela, musela hledat nové cesty, jak firmu finančně podržet.

Využila hlavně volné prostory v zemědělském areálu. „Do budoucna ale bude nadále převažovat zemědělství, i když plánujeme ještě strojírenskou část rozšířit,“ podotkla. Na pořízení obráběcího stroje získala farmářka finanční prostředky ve výši tří milionů korun z Programu rozvoje venkova, které čerpala prostřednictvím MAS Horní Pomoraví. V rámci dotace vznikl závazek na vytvoření pracovního místa pro obsluhu CNC stroje. Novým zaměstnancem podniku se tak stal muž, který absolvoval rekvalifikační kurz.

Farmářka také plánuje rozšířit výrobu v areálu o hydraulické hadice. „Je to věc, která je v každém stroji i zemědělském. Musím to jezdit opravovat desítky kilometrů. Pravidelně se stává, že se pokazí v době sklizně o víkendu, nebo po třetí hodině po pracovní době,“ vysvětlila Jandrtová.

Hlavní zemědělská činnost, které se dnes věnuje představuje živočišnou produkci chov krav plemene masný simentál a v rostlinné části pěstuje v horské oblasti brambory. Také pro tuto oblast podnikání využila možnosti získat potřebné finance na rozvoj zemědělství. Díky projektovým výzvám MAS Horní Pomoraví, tak může dnes využívat traktorový návěs nebo čelní nakladač s konzolemi s přípravou a lopatou na traktor.