MAS Horní Pomoraví přijala ve dnech 1. 2. – 20. 2. 2019 v rámci 3. výzvy Programu rozvoje venkova celkem 28 žádostí o dotaci. Programový výbor na svém zasedání dne 20.3.2019 rozhodl o podpoře 19 žádostí.
Seznam podpořených projektů naleznete v příloze.

Seznam podpořených projektů