Seznam přijatých žádostí 3.výzva PRV

Ve třetí výzvě Programu rozvoje venkova MAS Horní Pomoraví přijala celkem 28 žádostí ve třech ze čtyř vyhlášených opatřeních (fichích). Nejvíce – celkem 19 žádostí bylo přijato ve fichi 3 Rozvoj nezemědělského podnikáni. – 4 žádosti jsou ve fichi...

3.výzva PRV spuštěna

Ve středu 16.1. byla vyhlášena již 3.výzva pro příjem žádosti o dotace z Programu rozvoje venkova. Podporováni budou zejména potravináři, drobní podnikatelé a lesníci, bude možné žádat také na podporu neproduktivních investic v lesích. Příjem žádostí bude probíhat...