Vyberte stránku

Kampaň na podporu regionů zaměřenou na lokální ekonomiku, jako nástroj pomoci řemeslníkům, živnostníkům a dalším venkovským podnikatelům v této době.

V rámci kampaně chceme vyvíjet aktivity jak dovnitř sítě směrem k MAS, tak i směrem ven k veřejnosti.