Pozvánka na snídani starostů.

Společné setkání starostů z MAS Šumperský venkova a MAS Horní Pomoraví, které se uskuteční v úterý 2.11.2021 v 8:30 v zámku Třemešek (adrese Králec 3, 788 20 Dolní Studénky). Na programu mimo neformální diskuse a setkání budou i tyto body:

  1. Informace k aktuálním dotačním možnostem a k výzvám MAS Šumperský venkov a MAS Horní Pomoraví
  2. Nový systém dotací Olomouckého kraje a dotační možnosti 2022
  3. Aktualizace Programů rozvoje obcí s ohledem na požadavky IROP, PRV, MAP
  4. Místní akční plány vzdělávání v ORP Šumperka Zábřeh
  5. Od vidlí po vidličku –místní produkce do škol
  6. Různé – diskuse a individuální konzultace dotací MMR POV

Snídaně starostů-pozvánka