15. výzva MAS pro IROP - Modernizace MŠ a ZŠ - I. (výzva ukončena)