06. výzva MAS pro IROP - Jednotky požární ochrany I. (výzva ukončena)