03. výzva MAS pro IROP - Modernizace základních škol I. (výzva ukončena)