11. výzva MAS pro IROP - Rozvoj sociálních služeb II. (výzva ukončena)