Vážení partneři MAS Horní Pomoraví,

přijměte pozvání na výroční Shromáždění partnerů v úterý 22. června 2021 od 15:00 v kulturním domě Hanušovicích. Jednání nejvyššího orgánů místního partnerství MAS Horní Pomoraví bude spojeno s projednáním aktualizace strategie MAS Horní Pomoraví pro nové období (viz pozvánka v příloze).

Nyní probíhá dotazníkové šetření mezi obyvateli území MAS: http://hornipomoravi.eu/dotaznik-obcan a dotazníkové šetření mezi podnikateli: ZDE. Budeme rádi Vaši účast při vyplňování dotazníku. Těm, co již vyplnili dotazník, děkujeme.

Pokud se nebudete moci zúčastnit jednání, tak udělte plnou moc (viz příloha) jinému partnerovi MAS ze stejné zájmové skupiny.

Prosím potvrďte svou účast e-mailem či telefonicky Vlasta Tesárková (tel.: 583 285 615, e-mail: ic@ichanusovice.cz).

V rámci přípravy strategie jsou plánovány tyto tematické pracovní skupiny, na které Vás srdečně zveme:

– vzdělávání – 8.6.2021 on-line jednání od 13:00 ZDE

– podnikání (vč. zemědělství, potravinářství) – od 13:00 v úterý 15. 6. 2021 v zasedací místnosti MAS v Hanušovicích

– rozvoj obcí – od 9:00 ve čtvrtek 17. 6. 201 v zasedací místnosti MAS v Hanušovicích (pro Zábřežské obce bude projednání strategie v rámci Valné hromady MiZ dne 8. 6. 2021)

 

POZVÁNKA -Shromádění partnerů-MAS-Hanušovice

Plná moc – shromáždění partner MAS