Minimálně třetina potravin z kvalitních lokálních zdrojů, zvýšení povědomí o důležitosti a původu místních potravin, modernizace stravování ve školních jídelnách i snížení dopadů na životní prostředí. To jsou hlavní cíle projektu Od vidlí po vidličku, který na Šumpersku spouští Místní akční skupiny Šumperský venkov a Horní Pomoraví.

 

„Využívání lokálních potravin je pro místní komunitu důležité z ekonomického, ekologického i zdravotního pohledu. Chceme přispět k tomu, aby se ve školních jídelnách vařilo moderním způsobem a naše děti jedly kvalitně a zdravě, což nemusí znamenat draze. Líbí se mi myšlenka posunout se od školní jídelny ke školní restauraci,“ vysvětluje předseda MAS Šumperský venkov a starosta Dolních Studének Radim Sršeň, který je zároveň náměstkem ministra pro místní rozvoj.

Pilotní projekt, který startuje se zahájením nového školního roku, vzniká ve spolupráci Místní akční skupiny Horní Pomoraví a Šumperský venkov, nyní se zapojilo devět školních jídelen, které o projekt projevily mimořádný zájem, a osloveno je také devět dodavatelů potravin od masa přes ovoce a zelenina až třeba po pečivo. V počáteční fázi si budou školní jídelny objednávat potraviny od jednotlivých dodavatelů a vzájemně sdílet zkušenosti z praxe. Na jejich základě pak autoři projektu vytvoří zastřešující software pro logistiku, který pomůže celý proces zjednodušit a rozšiřovat.

„Přijde mi smysluplné podporovat zdravé stravování dětí ve školách, což beru zároveň jako výchovu dětí a celé společnosti k využívání regionální produkce,“ dodává ředitel společnosti Statek Winter František Winter.

„Zaujala nás myšlenka podpořit místní dodavatele a vařit z kvalitních surovin vypěstovaných v našem regionu a v naší zemi. Věřím tomu, že kvalitu a podporu tohoto projektu ocení rodiče dětí i všichni naši strávníci,“ říká ředitelka školní jídelny Zábřeh Petra Macháčková.

„Jako místní pěstitel ovoce a také výrobce müsli tyčinek preferujeme dodávání našich produktů místním spotřebitelům. Spotřeba místních produktů je z pohledu dopravy vždy levnější a ekologičtější než převozy potravin přes půl Evropy a produkty jsou většinou čerstvější. U spotřebitelů – v tomto případě především žáků a studentů místních škol, by mohlo dojít k lepšímu vnímání a propojení s místními zemědělci a potravináři, kdy budou mít možnost to, co jí, vidět nejen na talíři, ale vidět či navštívit samotnou výrobu v regionu, a stát se tak dlouhodobými zákazníky, kteří budou preferovat místní produkci,“ doplňuje ekonomický ředitel společnosti ÚSOVSKO Martin Novák.

Součástí projektu Od vidlí po vidličku, který navazuje na strategii Farm to Fork, úspěšně realizovanou už v několika zemích EU, bude i podpora školních jídelen ve formě workshopů za účasti předních šéfkuchařů. Zároveň budou probíhat školní exkurze přímo do jednotlivých farem, aby děti viděly, jak se jednotlivé potraviny vyrábějí.

„Chceme, aby děti pochopily, že sýry nevznikají jen tak v regálech obchodů. Jednáme s dalšími dodavateli a naším cílem je, aby se postupně zapojila většina škol v regionu a rádi budeme inspiraci šířit i za jeho hranice,“ uzavírá Radim Sršeň.

 

Kontakt pro více informací:

Lenka Ehlerová: 607 242 186, ehlerova@hornipomoravi.eu