Přemýšlíte o tom, že byste začali podnikat, ale nemáte dost odvahy? Potřebuje najít nebo změnit svoje zaměstnání? Zkuste to s námi!

Patříte mezi následující skupiny?

o   ekonomicky neaktivní osoby,

o   osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané,

o   osoby s kumulací hendikepů na trhu práce – jedná se o osoby, které splňují alespoň dvě z níže uvedených charakteristik:

  • osoby vedené Úřadem práce ČR v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 5 měsíců,
  • osoby mladší 25 let,
  • osoby ve věku 50 a více let,
  • osoby s nízkou úrovní kvalifikace (stupeň ISCED 0 – 2),
  • osoby se zdravotním postižením,
  • osoby pečující o dítě mladší 15 let či o osobu blízkou,

o   osoby s nízkou úrovní kvalifikace,

o  Propuštění zaměstnanci.

Pokud ano, zapojte se do projektu BEC družstva a získejte pracovní poměr na dobu 6 – 12 měsíců nebo si zkuste splnit svůj sen prostřednictvím podnikatelsko-zaměstnaneckého družstva a otestujte si své podnikání v reálném tržním prostředí. Právě pro Vás nabízíme spektrum aktivit vedoucích k získání pracovní pozice dle Vašich představ nebo k zahájení vlastního podnikání.o   Propuštění zaměstnanci.

Více informací najdete v informačních letácích:

1-FINAL-Podnikat a pracovat

2-FINAL-Podnikat

3-FINAL-Pracovat

V případě Vašeho zájmu o vstup do projektu vyplňte elektronickou přihlášku ZDE a zašlete nám motivační dopis a životopis.