V úterý 20. září se v Zábřehu sešli zástupci 10 organizací a slavnostně podepsali Memorandum o spolupráci v oblasti vzdělávání. Vzniká tak okresní Partnerství 2030+. Platforma pro spolupráci všech, kdo usilují o zvýšení kvality vzdělávání na území okresu Šumperk.

„Každý z nás, kdo tu dnes jsme, dělá něco prospěšného v oblasti vzdělávání. Za nás jsou to vzdělávací aktivity pro pedagogy a podpora polytechniky. Daří se nám propagovat moderní formy technického vzdělávání a rozvíjet zájem dětí o technické obory. To vše ve spolupráci se školami všech různých úrovní od mateřských po vysoké. Okresní partnerství nám pomůže propojit se s dalšími partnery a násobit přínosy individuální činnosti každého z nás“, říká hlavní iniciátorka partnerství a ředitelka Místní akční skupiny Horní Pomoraví Anna Bartošová.

Vznik nové platformy podporují také místní akční skupiny Mohelnicko a Šumperský venkov.  Radim Sršeň, předseda druhé ze jmenovaných MAS a náměstek ministra pro místní rozvoj, si od spolupráce slibuje mimo jiné podporu při realizaci projektu Od vidlí po vidličku. Ten si klade za cíl, aby školní jídelny odebíraly více lokálních potravin a z nich vařily chutná a zdravá jídla.

„Uvědomujeme si, že školství musíme řešit. Nechceme se setkávat s tím, že jsou učitelé unavení a vyčerpaní. Že skvělí učitelé ze školství odcházejí, protože je ubíjí objemná administrativa. Že naše děti učí učitelé, kteří jsou přesvědčeni, že si celý profesní život vystačí s tím, co se kdysi naučili na fakultě. Jinak budeme pokulhávat za světem. Vždycky je dobře, když se nad jedním tématem sejde víc lidí, protože spolupráce přináší ovoce. Výsledky této spolupráce odůvodňují konsensuální souhlas a připravenost dále spolupracovat všech zúčastněných“, říká na podporu Okresního partnerství starosta města Zábřeha František John.

Memorandum uzavřelo celkem 10 zakládajících partnerů – kromě zmíněných místních akčních skupin jde o Olomoucký kraj, Stálou konference asociací ve vzdělávání, svazky obcí Zábřežsko, Mohelnicko a města Mohelnice, Šumperk a Zábřeh.

Do Zábřehu přijeli zástupci všech signatářů včetně krajského radního pro vzdělávání Aleše Jakubce a starosty města Zábřehu Františka Johna. Podpořit je přijel také zástupce ministerstva školství a mládeže – metodik středního článku podpory na Svitavsku Pavel Dvořáček.