Školám v regionu nabízíme možnost využít naše cizojazyčné dobrovolnice Judy a Joannu, se kterými si děti mohou procvičit angličtinu a němčinu při různých příležitostech.

Zdaleka to nemusí být „jen“ v hodině anglického/německého jazyka. Naopak. Učení jazyka je nejvíc efektivní, když jsou děti „nucené“ domluvit se v rámci běžných činností. Proto doporučujeme přizvat dobrovolnice k těmto aktivitám:

 

1. Školní akce

 • lyžařský výcvik
 • škola v přírodě
 • výlety, exkurze
 • sportovní akce
 • soutěže
 • projektové dny pořádané školou

Financování: Zapojení dobrovolnic je zdarma. Náklady na případné další výlohy spojené s realizací projektu – vstupné, vleky, ubytování, stravné hradí škola.

 

2. (Ne)jazykové předměty

 • tělesná výchova
 • výtvarná výchova
 • pracovní výchova
 • ale také matematika a jiné
 • angličtina/nemčina

Financování: Zapojení dobrovolnic na 1-3 výukové hodiny/den zdarma.

 

3. Školní družiny 

V této chvíli máme obsazeno, ale rádi budeme registrovat Vaše požadavky.

Financování: Zapojení dobrovolnic zdarma.

 

4. Projektové dny pořádané MAS 

 • Multikulturní den pro 1. stupeň
 • Multikulturní den pro 2. stupeň
 • Environmentální den pro 1. stupeň
 • Velikonoce v Německu a Polsku

V případě Vašich dalších požadavků, rádi připravíme další témata.

Financování: Zapojení dobrovolnic zdarma.

 

Kalendáře se nám plní, proto neváhejte a pokud už teď uvažujete o jakýkoliv činnostech, kam byste mohli přizvat dobrovolnice, kontaktujte co nejdřív Alenu Dvořákovou a domluvte si termín realizace.

Kontakt: