MAS Horní Pomoraví prodlužuje termín příjmu žádostí do 7. výzvy v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020.

Příjem žádostí bude probíhat ve dnech 10.2. – 8.3.2022 prostřednictvím Portálu farmáře. Kompletní dokumenty k výzvě jsou k dispozici na našem webu v sekci Výzvy MAS / Program rozvoje venkova.

Vyhlášeny jsou následující Fiche:

  • F1 Zemědělská prvovýroba
  • F2 Potravinářství
  • F3 Rozvoj nezemědělského podnikání
Číslo Fiche Název Fiche Vazba Fiche na článek Nařízení EP a Rady (EU) č. 1305/2013 Alokace 

pro 7. výzvu

F1 Zemědělská prvovýroba Článek 17, odstavec 1., písmeno a) – Investice do zemědělských podniků 2.100.000,- Kč
F2 Potravinářství Článek 17, odstavec 1., písmeno b) – Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 1.500.000,- Kč
F3 Rozvoj nezemědělského podnikání Článek 19, odstavec 1., písmeno b) – Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností 2.100.000,- Kč