13. výzva MAS pro IROP - Sociální služby + komunitní centra I. (výzva ukončena)